bezpieczeństwo informacji

ISO/IEC 27001 – systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dane osobowe, tajemnica przedsiębiorstwa – informacje to aktywa firm.

W sposób niezależny, obiektywny i doradczy przeprowadzamy audyty zgodności dostosowania procesów i firm do norm prawnym z zakresu ochrony danych osobowych i poufności informacji. Analizujemy, opiniujemy i wdrażamy optymalne rozwiązania minimalizujące ryzyka.

Certyfikowani audytorzy na podstawie norm ISO 27001 oraz RODO przeprowadzają dostosowane do zapotrzebowania danej firmy:

  • audyt – zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa informacji, RODO jako ocena, porównanie, zalecenia
  • wdrożenie – dostosowanie odpowiednich zabezpieczeń, dokumentacji, spełnienia norm, szkoleń
  • kontrola Po-wdrożeniowa –  ocena
  • stała obsługa – uaktualnianie i dostosowywanie procedur, szkoleń, zaleceń do zmian prawnych i wewnętrznych firm,
  • konsultacje i  opiniowanie