Wsparcie dla Biznesu

Kompleksowe działania wpierające biznes dostosowane do potrzeb i minimalizujące koszty utrzymania etatu wobec propozycji outsourcingu dla:

  • zatrudnienie pracownika – pakiet dokumentów oraz przeprowadzanie procesu rekrutacji
  • obsługa księgowa lub kadrowa  jako forma outsourcingu
  • doradztwo podatkowe
  • e-sekretariat  czyli obsługa bieżących spraw

Oraz indywidualne:

  • tworzenie biznesplanów
  • pomoc w uzyskaniu dofinansowania na otworzenie działalności oraz w trakcie jej prowadzenia
  • zakładanie spółek –  doradztwo i rejestrowanie